Frequently Asked Quetions

Pertanyaan Yang Sering diajukan

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).
Muzakki adalah orang yang mengeluarkan zakat
infak adalah sesuatu yang kita infakan